நவம்பர், 2011 க்கான தொகுப்பு

தமிழ் விக்கி ஊடகப்போட்டி!

Posted: நவம்பர் 23, 2011 by அடலேறு in அடலேறு

படத்தை பெரிதாக பார்க்க படத்தின் மேலே சுட்டவும்

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே செல்லவும்

Advertisements

என் மழையானவள் நீ

Posted: நவம்பர் 14, 2011 by அடலேறு in அடலேறு

மெல்ல தொடங்கி
அடித்துப்பெய்கிறது
மழை
அடித்து பெய்து
மெல்ல அடங்குகிறதுன்
ஊட‌ல்

****

நீயும் நனைகிறாய்
என்னையும் நனைக்கிறாய்

****

அடை ம‌ழை என்றாலே
 இரவுப்பேருந்தில்
நீ த‌ந்த‌ 164 முத்த‌ங்க‌ளை தான்
நினைத்துக்கொள்கிறேன்

****

ம‌ழைக்கு வேறு என்ன‌
பெருமை இருந்துவிட‌ப்போகிற‌து
உன்னை ந‌னைத்த‌து த‌விர‌

****

ம‌ழையில் ந‌னைந்து விட்டு
கைத‌ட்டி சிரிக்கிறாய்
உன்னை ந‌னைத்து விட்டு
பெய்யென‌ பெய்கிற‌து பெரும‌ழை

****

அந்த‌ ம‌ழை நாளில்
குடைக்க‌டியில் இட்ட‌
முத்த‌த்தில் வ‌டிந்து
போன‌வ‌ன் நான்

****

வாச‌ல் தெளித்து
கோல‌ம் போடாதே
வ‌ந்துவிடபோகிற‌து ம‌ழை

****

தேனீர் அத‌ன்
ஆக‌ச்சிற‌ந்த‌ சுவையை
ம‌ழை நாளில் அடை‌கிற‌து.
நீயுன் ஆக‌ச்சிற‌ந்த
அழ‌கை ம‌ழைநாளில்
அடைகிறாய்

****

என்பெய‌ர‌ற்ற‌ ஒரு பெய‌ரை
அந்த‌ ம‌ழை நாளில்
தான் முத‌ன் முறை
கூப்பிட்டாய்

****

ம‌ழை நாளில் தேனீரின்
க‌த‌க‌த‌ப்பு
பின் க‌ழுத்தில் நீயிடும்
எச்சில் முத்த‌ம்

****

உன் பிற‌ந்த‌ நாள் காலை
குதுக‌ல‌த்துட‌ன்
பொழிய‌த்தொட‌ங்கிய‌து
அடை ம‌ழை

****

க‌விதைக‌ளெல்லாம் போதும்
காத‌ல் செய்
பெய்ய‌ட்டும் பெரும‌ழை

****

நான் தொடாத‌ இட‌ங்க‌ளை
ம‌ழை ந‌னைத்த‌தால்
தொட‌ங்குகிற‌து
ம‌ழைக்கும் என‌க்குமான ச‌ண்டை

****

உட‌லெங்கும்
படர்ந்தென்னை சில்லிட வைக்கும்
என் மழையானவள் நீ

****